Vi har over 20-års erfaring i bransjen

Våre tjenester

Bore og sprengningsarbeid

Vi er totalleverandør på bore- og sprengningstjenester.

Vi tilbyr alle typer fjellsprengning, det være seg veiprosjekter, næringstomter, industritomter eller andre byggeprosjekter.

For befaring eller uforpliktende pristilbud ta kontakt med:

Alexander Hjelle

Tlf 92 29 00 80

alexander@vestfs.no

Andreas H Hella

Tlf 91 13 69 31

andreas@vestfs.no

Landmåler

Vi lager modeller for de fleste typer maskinstyringssystemer. Vi konstruerer digitale terrengmodeller iht behovene i ditt prosjekt. Vi kan bistå med mengdeberegning for både bygg- og anleggsprosjekter, og kan kartlegge effektivt områder ved hjelp av drone.

Ta kontakt med:

Kristin H Flister

Tlf 95 73 06 34

kristin@vestfs.no

Godkjenning dieseltankar

Vi er sertifisert for godkjenning og trykktesting av dieseltanker.

Ta kontakt med:

Alexandre Hjelle

Tlf 94 01 33 72

alexander@vestfs.no

Grunnarbeid

Vi leverer alt av grunnarbeid og transport tjenester til ditt prosjekt: Tomtearbeid, grøfter, drenering, natursteinsmuring. Vei, vann og avløp, Næringsbygg.

For befaring eller uforpliktende pristilbud ta kontakt med:

Alexander Hjelle

Tlf 92 29 00 80

alexander@vestfs.no

Betongarbeid

Vi leverer alt innen betongkonstruksjoner. Grunnmur, ringmur, støttemurer og næringsbygg. Vår samarbeidspartnere har lang erfaring.

Ta kontakt med:

Kristin H Flister

Tlf 95 73 06 34

kristin@vestfs.no

Søknad og prosjektering

Vi utfører alt av søknader og prosjektering sammen med våre samarbeidspartnere for ditt prosjekt.

Ta kontakt med:

Alexandre Hjelle

Tlf 94 01 33 72

alexander@vestfs.no

Følg oss på Facebook

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue
9

Vår Maskinpark

  • Sandvik Commando DC300Ri

  • Sandvik Dino DC410Ri

  • Sandvik Ranger DX600R med GPS

  • Sandvik Ranger DX800 med GPS

  • Sandvik Ranger DX800i med GPS

   Om oss

   Vest Fjellsprengning blei starta i i 2018 under navnet Bergen Sprengningsservice av Alexander Hjelle. Firmaet bytte navn til Vest Fjellsprengning i 2021 og har i dag 14 ansatte.

   Nøkkelpersonell har over 20 års erfaring innen boring og sprengning.

   Vi har eit høgt fokus på HMS og kvalitet i alle våre ledd i vårt arbeid, og er involvert i arbeidet som bransjerådet for fjell og bergverk utfører for å ivareta sikkerheten og standarden for fjell og bergverksarbeid.

   Vår maskinpark er moderne for å tilfredsstille krav til utslipp, operatører så vel som 3.person 

   Vi er og godkjent opplæringsbedrift for fjell og bergverksfaget.

   Vi er sentralt godkjent med tiltaksklasse 2 i følgende fagområder:

   Veg- og grunnarbeider.

   Fagområdet veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 bokstav g.

   Tiltaksklasse 2
   Eksempler på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2:

   • graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende lag,
   • graving, avstivning, sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved normale grunnforhold med grøfter dypere enn 2 meter (ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader og trafikkbelastning),
   • utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000
   • planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal N200
   • sprenging med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå,
   • oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå,
   • fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 i henhold til NS 3420 og med middels risiko for skader,
   • sprengning av grop i tett bebyggelse,
   • fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i vann.

   Innmåling og utstikking av tiltakt.

   Fagområdet omfatter innmåling av tilstrekkelige antall faste punkter i terrenget, som grunnlag for å fastlegge tiltakets plassering på situasjonsplan (polygonpunkter, grensemerker, nabobygg høyder på ledninger, manlende detaljer i kart med mer) og overføring av tiltakets plassering med utstikking av punkter fra koordinatfestet situasjonsplan til terreng, samt høydeplassering.

   Tiltaksklasse 2
   Godkjenningsområdet omfatter innmåling av detaljer for å sikre nødvendig plassering av tiltak på situasjonskart samt overføring av tiltakets plassering fra plan til terreng, i områder hvor krav til høyder og minsteavstander for utstikking av punkter er krevende for oppfyllelse av krav til plangrunnlaget.

   Eksempler på utstikking i tiltaksklasse 2:

   • innmåling av nødvendige detaljer for sikre nødvendig utgangspunkt for beregning av tiltakets plassering
   • byggverk med uregelmessig form (mange utstikkingspunkter og buer)
   • større byggverk i skrånende eller kupert terreng
   • infrastruktur i boligfelt (interne veier og VA-ledninger med lengdeprofil og kotehøyde, samt kummer med høydeangivelse)
   • utstikking av fundamenter for bruer

   Våre samarbeidspartnere

   Faktura mottas på EHF eller til faktura@vestfs.no

   Prosjektnr og/eller ref.pers skal føres på faktura.

   Gjerstadvegen 888, 5286 Haus

   Alexander Hjelle: 92 29 00 80

   Andreas H Hella: 91 13 69 31

   post@vestfs.no

   p

   Org. nr: 921780869